Akcja Sprzątanie Świata Polska 2022

16 września nasza szkoła wzięła udział w 29 Akcji Sprzątanie Świata - Polska, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze”!Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Opiekunowie akcji dziękują wszystkim uczniom i nauczycielom  za zaangażowanie.