Narodowe Czytanie 2022

Ukazanie się "Ballad i romansów" w czerwcu 1822 roku w Wilnie nadało rozpędu nie tylko karierze młodego Adama Mickiewicza, ale także całej literaturze polskiej, na której kształt miały wpływ utwory największego z romantyków. Z okazji Narodowego Czytania przypomnieliśmy w klasie ósmej te utwory, które ukształtowały polską wyobraźnię i próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy ich tajemniczy magnetyzm działa do dziś.