Wycieczka do Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sarzynie

Wycieczka klas 4-8 do Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sarzynie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej: „Zielone kroki ku lepszemu jutru”. GALERIA