Konkursy plastyczne

Tytuł konkursu

Regulamin

Kategoria wiekowa

Termin dostarczenia pracy do nauczyciela plastyki

Bitwa Warszawska

regulamin, informacja

1 - 8

28.09.2020 r.

Konkurs plastyczny "Na bazarku
w dzień targowy...

regulamin

4 - 8

 25.09.2020 r.

Wojewódzki Konkurs ,, Jesienią góry są najszczersze"

regulamin

4 - 8

29.09.2020 r.

„Spisowe Rebusy”

regulamin

4 - 6

7.10.2020 r.

„Podkarpacka wieś w obiektywie”

regulamin

7 - 8

7.10.2020 r.

XIV edycja konkursu plastycznego "Namaluj historię dziadków" - IPN Oddział w Rzeszowie

regulamin

4 - 8

26.10.2020